web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Webbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare  Layout - Tom bild"Den första versionen av webbsidan känns
statisk och behöver en drastisk omgörning,
både designmässigt och ur användarsynpunkt"
Du arbetar som marknadsansvarig på ett medelstort företag och har ansvar för webbsidan som du också kontinuerligt förser med nytt material. Men efter drygt ett år med samma struktur upplevs den som lite föråldrad. Både vad gäller användarvänlighet - att snabbt hitta rätt information - och den designmässiga delen.

Du har själv tankar om vad som bör förbättras, men organisationen saknar egna resurser för att genomföra detta. Webbföretaget som ni tidigare anlitat visade sig kunna ansvara för ett avgränsat projekt, men ville inte gå in i ett mer löpande samarbete. Det skulle du se som värdefullt, eftersom det vore intressant att närmare analysera på vilket sätt användarna rör sig på webbplatsen över tid. Med detta i tankarna ringer du Aim och resonerar kring tänkbara upplägg.

Resultat av ett efterföljande möte utmynnar i en specifikation som i klartext beskriver uppdragets omfattning. 6 veckor senare lanseras den nya versionen med framgång och trafikanalyserna påbörjas.

Nästa kundprojekt: förvaltning
Tips! | Passagen.se, Microsoft.com, MSN.se, Hotmail.com, Aftonbladet.se hör till de mest besökta webbplatserna i Sverige just nu.