web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Webbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare Layout - Tom bild"Uppgifterna utökas men webbsidan släpar efter"
Du är informationsansvarig vid en myndighet, men lyckas inte finna tid till att hålla webbsidorna uppdaterade. En grundstruktur finns för webbsidan men när du ska lägga in nya sidor blir det ineffektivt och tekniken krånglar.

Du kontaktar Aim som gör en första analys.
Det resulterar i ett förvaltningsavtal, där Aim ansvarar för löpande uppdateringar och underhåll, har jour med åtgärd inom 24 timmar samt dokument och bildarkivering. För att öka besöksantalet ingår även webbpromotion och trafikanalys.

Detta var händelseförloppet vid en svensk myndighet, som efter samarbetet med Aim arbetar effektivare, uppvisar en webbplats med hög kvalitet och som har förbättrat besöksantalet väsentligt.

Nästa kundprojekt: ny webbplats
Tips! | Vad är ett webbprojekt?
Vi tycker att det är ett projekt med tjänster och lösningar som handlar om att planera, utveckla och implementera webbtjänster för internet, extranet och intranet.