web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Webbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare Layout - Tom bild"Webbsidan behöver på kort tid
kompletteras med en nyutvecklad webbtjänst"
Du arbetar som webbmaster på ett medelstort företag. Huvuddelen av arbetstiden går åt till det dagliga underhållet och att driva interna IT-projekt. Webbsidan fungerar bra vilket feedback från omgivningen vittnar om. Men det är också så att nätplatsen skulle behöva kompletteras med ett extranet för sina samarbetspartners. Den ska bl a innehålla inloggningsrutiner, anslagstavla och e-postlistor.

En ny företags-kampanj ska precis starta, och du inser fördelarna om du i kampanjen samtidigt kunde presentera den nya webbtjänsten. Problemet är den knappa tiden som återstår för att producera tjänsten.

Du kontaktar Aim som efter en förstudie snabbt fastställer en projektplan med tydliga milstolpar.

Nästa kundprojekt: webbpromotion
Tips! | Nu har även Yahoo.com som sista betydande sökindex börjat ta betalt för delar av sina tjänster.
Mer information här