Kvalitetssäkring av webbplatser
Vi kvalitetssäkrar webbplatser
Ett informationssamhälle för alla. Webbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare Layout - Tom bildKontakta oss  Kontakta oss Skicka e-post  Kvalitetssäkring av webbplatser

Det ställs idag mycket stora krav på att webbplatser är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Inte minst är kraven stora på myndigheters och offentliga förvaltningars webbplatser.

Vidare så ställs krav på att webbplatsen skall fungera i olika webbläsarmiljöer och på olika datorplattformar.

Vi erbjuder nedan två tjänster för er som vill försäkra sig om att era webbplatser håller hög kvalité och uppfyller internationella standarder för tillgänglighet och kompatibilitet.


Besiktning av webbplatser
Vi granskar och testar webbplatsers tillgänglighet för användare med funktionshinder. Granskningen resulterar i en rapport som belyser webbplatsens nuvarande status och vad som krävs av tekniska anpassningar för att kunna uppfylla internationella riktlinjer*. Denna rapport kan sedan användas som grund för en handlingsplan vars syfte kan vara att öka tillgängligheten på webbplatsen.

* WAI:s, Web Accessibility Initiative.

Kontakta oss för mer information.


Webbläsartester
Genom att testa webbplatsen ser vi hur bra eller dåligt webbsidorna fungerar med olika webbläsare, olika versioner av webbläsare, olika operativsystem och olika datorer.

Det avgörande i sammanhanget är framförallt hur de olika webbläsarna tillämpar html-standarden.

Undersökningarna resulterar i ett protokoll med noter. Av noterna framgår det vilka parameter och testalternativ som avses och var felet är.

Vid behov utförs efterföljande tester för att kontrollera att fel från tidigare tester har åtgärdats och att inga nya fel uppstått.

Kontakta oss för mer information
Tillbaka »

Grafisk dekoration - en kvadrat
Layout vertikal linje Layout - Tom bild