Kvalitetssäkring av webbplatser
web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Webbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare Kontakta oss  Kontakta oss  Kvalitetssäkring av webbplatser

Det ställs idag mycket stora krav på att våra webbplatser är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Dessa krav är extra tydliga för myndigheter och offentlig förvaltning. Vidare så ställs krav på att webbplatsen skall fungera i olika webbläsarmiljöer.

Vi erbjuder nedan två tjänster för kunder som vill försäkra sig om att deras webbplatser håller hög kvalité och uppfyller informationskraven.

Granskning av tillgängligheten
På uppdrag granskar vi webbplatsers olika behov av tekniska anpassningar för att i högre grad uppfylla WAI:s, Web Accessibility Initiative riktlinjer. Riktlinjer som ska göra webbplatsens information tillgänglig även för användare med funktionshinder.

Granskningen resulterar i en rapport som senare kan ligga till grund för en handlingsplan.

Kontakta oss för mer information

Webbläsartest
Genom att testa webbplatsen ser vi hur bra eller dåligt webbsidorna fungerar med olika webbläsare, olika versioner av webbläsare, olika operativsystem och olika datorer.

Det avgörande i sammanhanget är framförallt hur de olika webbläsarna tillämpar html-standarden.

Undersökningarna resulterar i ett protokoll med noter. Av noterna framgår det vilka parameter och testalternativ som avses och var felet är.

Vid behov utförs efterföljande tester för att kontrollera att fel från tidigare tester har åtgärdats och att inga nya fel uppstått.

Kontakta oss för mer information
Tillbaka »

Grafik
Layout Layout