web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Webbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare Kontakta oss  Kontakta oss  Trender för webbläsare och operativsystem
Sep 2001

A. Webbläsare
 1. Internet Explorer 5.x: ~76%
 2. Internet Explorer 6.x: ~7.5%
 3. Internet Explorer 4.x: ~6.1%
 4. Netscape 4.x: ~5.8%
 5. Mozilla och Netscape 6.x: ~0.5%
B. Operativsystem
 1. Win 98 (73%)
 2. Win 95 (8%)
 3. Win 2000 (7%)
 4. Win NT (5%)
 5. Unknown (2%)
 6. Mac (1%)
C. Upplösning
 1. 800x600 (53%)
 2. 1024x768 (33%)
 3. 640x480 (5%)
 4. 1280x1024 (3%)
D. Färgdjup
 1. 65K (16bit) (57%)
 2. (32bit) (26%)
 3. 16M (24bit) (11%)
 4. 256 (8bit) (4%)Kontakta oss gärna för utförligare information.

Tillbaka »

Grafik
Layout Layout