web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Layout - Tom bildWebbkarta |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare Layout - Tom bildDetta är några av de uppdragsgivare
som vi har arbetat tillsammans med:

Antcolony
Försvaret
Nutek
Icon Media Lab AB
Kundkraft
Interio
Index - The Swedish Contemporary Art Foundation
Remmer Meditec
Polarforskningssekretariatet
Tango
The Beijer International Institute of Ecological  Economics
YellowRent
Votia Empowerment
Svenska kyrkan, Västerås stift
Qi-Elements


......


Remmer Meditec är ett medicintekniskt företag inom sektorn anaplastologi som producerar och provar ut individuellt utformade näsmasker och ögonproteser.

Blå pil som pekar höger Remmer MeditecPolarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildnings- departementet som har till uppgift att främja svensk polarforskning genom att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Blå pil som pekar höger PolarforskningssekretariatetThe Beijer International Institute of Ecological Economics är ett internationellt forskningsinstitut med stöd från Kungl. Vetenskapsakademien. Institutet främjar samarbete mellan forskare inom disciplinerna ekologi och ekonomi.

Blå pil som pekar höger The Beijer International Institute of Ecological Economics


Votia Empowerment genomför demokratiprojekt på nätet för företag, kommuner, landsting, partier, fackförbund m.fl.
Qi-Elements tillverkar och säljer kosttillskott som bygger på den traditionella fem elements teorin.
Grafisk dekoration - en kvadrat

Layout Vertikal linje Layout  Tom bild
Tips! | 6 primära regler för en webbplats som vi ser det:
  • Webbsidorna skall vara enkla att läsa
  • Webbplatsen ska vara tillgängliga för funktions-
    hindrade
  • Webbplatsen skall vara lättnavigerad
  • Webbplatsen skall vara enkel att hitta
  • Design och layout skall vara konsekvent rakt igenom webbplatsen
  • Webbplatsens sidor skall vara snabba att ladda ner