Arrive Inter Media | Tillbaka

2. Huvudteman för utformning av tillgängligt innehåll

Dessa riktlinjer har två huvudteman: Gör mjuka övergångar möjliga, och gör det lättare att förstå och hitta i innehållet.

2.1 Gör mjuka övergångar möjliga

Genom att följa dessa riktlinjer kan innehållsutvecklare skapa webbsidor som mjukt kan övergå i andra presentationsformer. Sidor som mjukt kan övergå i andra presentationsformer förblir tillgängliga trots de begränsningar som beskrevs i introduktionen, inklusive fysiska funktionshinder, svårigheter att uppfatta dem, svårigheter att förstå dem, problem i omgivningen, och tekniska hinder. Här är några nyckelbegrepp för att utforma sidor som kan övergå mjukt i andra:

Hur du skapar mjuka övergångar diskuteras vidare i riktlinjerna 1 till 11.

2.2 Gör det lättare att förstå och hitta i innehållet

Innehållsutvecklare bör göra innehållet enkelt att förstå och lätt att hitta i. Detta innebär att göra språket enkelt och lättbegripligt, men också att tillhandahålla begripliga mekanismer för att navigera inom och mellan sidorna. Tillhandahåll verktyg för att navigera och hjälpa användarna att orientera sig på sidorna. Det maximerar tillgänglighet och användbarhet. Kom ihåg att alla användare inte har nytta av visuella ledtrådar som klickbara bilder, skärmproportionerliga rullningslister, ramar sida vid sida, eller grafik som kan hjälpa användare med god syn att hitta i grafiska webbläsare. Användare förlorar också den kontextuella informationen när de bara kan se en del av sidan, antingen för att de bara kan läsa ett ord i taget (om de exempelvis använder röstsyntes eller en brailleläsare), eller bara en del åt gången (exempelvis om de har en liten skärm, eller en förstorande skärm). Utan navigationsinformation kan användarna kanske inte förstå stora tabeller, långa listor, menyer, etc.

Hur du skall göra innehållet lätt att förstå och navigera diskuteras framför allt i riktlinjerna 12 till 14.


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.