Arrive Inter Media | Tillbaka

3. Hur riktlinjerna är upplagda

Detta dokument innehåller fjorton riktlinjer, generella principer för tillgänglig webbdesign. Varje riktlinje innehåller:

riktpunkterna för varje riktlinje förklaras hur riktlinjen skall användas i ett antal typiska scenarion för webbutvecklare. Varje definition innehåller:

Varje riktpunkt är avsedd att vara så specifik att den kan användas som underlag för en revision av en sida eller webb, och visa att riktpunkten har följts.

3.1 Om det här dokumentet

I det här dokumentet använder vi följande skrivregler:


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.