Arrive Inter Media | Tillbaka

5. Att följa riktlinjerna

Denna sektion anger tre nivåer som dokument som följer riktlinjerna kan uppfylla:

Observera. De nivåer som dokumentet kan uppfylla har skrivits ut i text, så de kan läsas ut av en skärmläsare.

När man anger vilken nivå dokumentet uppfyller, är det webbens ägare som deklarerar vilken nivå som uppfylls. Deklarationen skall innehålla ett antal specificerade utsagor och göras enligt en av två angivna former.

Deklaration enligt Form 1: Ange:

Exempel på deklaration enligt Form 1:

Denna sida uppfyller W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0", som finns tillgängliga på http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-SE-19990505, nivå Dubbel-A.

Deklaration enligt Form 2: På varje sida som du vill ange följer riktlinjerna skall endera av tre ikoner som tillhandahålls av W3C, tillsammans med en länk från ikonen till den korrekta W3C-förklaringen av nivån. Information om ikonerna och hur du lägger in dem på dina sidor återfinns på [WCAG-ICONS] (på engelska).


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.