Arrive Inter Media | Tillbaka

1. Introduktion

Den som är obekant med tillgänglighetsfrågor vid utformning av webbsidor kan försöka sätta sig in i situationen för en användare vars värld är annorlunda än den egna:

Den som utvecklar innehåll för webben måste betänka dessa olika situationer under utformningen av webbsidor. Det kan finnas ett flertal situationer som påverkar webbanvändningen, men varje valmöjlighet som förbättrar tillgängligheten för webbsidorna är till nytta för flera olika funktionshindrade grupper, och för alla webbanvändare som helhet. Genom att exempelvis använda formatmallar (style sheets) för att styra typsnittsstorleken och göra FONT-elementet onödigt, kommer författare av HTML-sidor att få mer kontroll över hur deras sidor ser ut, de kommer att göra sidorna tillgängligare för den som har dålig syn, och genom att använda samma formatmallar för alla sidor kommer nedhämtningstiden från nätet att förkortas drastiskt.

Dessa riktlinjer behandlar tillgänglighetsfrågor för människor med funktionshinder, och tillhandahåller lösningar för utformningen av webbsidor som är tillgängliga. De diskuterar olika scenarier (som typsnittsexemplet ovan) som kan innebära problem för användare med funktionshinder. Den första riktlinjen förklarar hur användare kan göra bilder mer tillgängliga. En del användare kanske inte kan se bilder, andra kan använda textläsare som inte har stöd för bildvisning, och somliga kanske har stängt av bildvisningen i sin webbläsare (exempelvis eftersom de tycker att det tar för lång tid att ladda ner bilder). Dessa riktlinjer ger inte rådet att undvika bilder som ett sätt att förbättra tillgängligheten. I stället förklarar de att man genom att tillhandahålla ett textalternativ till bilden gör den tillgänglig.

Hur kan ett textalernativ göra en bild tillgänglig? Nyckeln ligger i begreppet "textalternativ":

Observera att förutom att de är till fördel för användare med funktionshinder kan textalternativ vara till fördel för alla användare, eftersom det blir lättare att hitta sidor när sökrobotar kan använda textalternativet i sitt sidindex.

Innehållsutvecklaren måste tillhandahålla textalternativ till bilderna. Men det är användarprogrammets ansvar (till exempel webbläsare och hjälpmedel som skärmläsare, braille-displayer, etc.) att presentera informationen för användaren.

Icke-textuella alternativtill text (till exempel ikoner, förinspelade röstmeddelanden, eller videoklipp med en person som tecknar samma meddelande) kan göra dokumenten mer tillängliga gör användare som har svårigheter att ta till sig skriven text, inklusive många användare med inlärningssvårigheter, kognitiva funktionshinder, och dövhet. Icke-textuella alternativ kan också hjälpa icke-läsare. En röstbeskrivning är ett exempel på ett icke-textuellt alternativ till visuell information. En ljudrepresentation av en multimediapresentations visuella del underlättar förståelsen för den som inte kan uppfatta den visuella informationen.


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.