Hjälpmedelsinstitutets logotype Hjälpmedelsinstitutet | Tillgängliga webbsidor | Tillbaka

Referenser

För en lista av de senaste specifikationerna från W3C, se W3C:s tekniska rapportsidor.

[CSS1]
"CSS, level 1 Recommendation", B. Bos, H. Wium Lie, eds., 17 December 1996, reviderad 11 Januari 1999. CSS1 Recommendation finns tillgänglig på adressen: http://www.w3.org/TR/1999/REC-CSS1-19990111.
Den senaste versionen av CSS1 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-CSS1.
[CSS2]
"CSS, level 2 Recommendation", B. Bos, H. Wium Lie, C. Lilley, and I. Jacobs, eds., 12 Maj 1998. CSS2 Recommendation finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512.
Den senaste versionen av CSS2 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-CSS2.
[DOM1]
"Document Object Model (DOM) Level 1 Specification", V. Apparao, S. Byrne, M. Champion, S. Isaacs, I. Jacobs, A. Le Hors, G. Nicol, J. Robie, R. Sutor, C. Wilson, and L. Wood, eds., 1 Oktober 1998. DOM Level 1 Recommendation finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-19981001.
Den senaste versionen av DOM Level 1 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1
[HTML40]
"HTML 4.0 Recommendation", D. Raggett, A. Le Hors, and I. Jacobs, eds., 17 December 1997, reviderad 24 April 1998. HTML 4.0 Recommendation-standarden finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424.
Den senaste versionen av HTML 4.0 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-html40.
[HTML32]
"HTML 3.2 Recommendation", D. Raggett, ed., 14 January 1997. The latest version of HTML 3.2 is available at: http://www.w3.org/TR/REC-html32.
[MATHML]
"Mathematical Markup Language", P. Ion och R. Miner, eds., 7 April 1998. MathML 1.0 Recommendation har adressen: http://www.w3.org/TR/1998/REC-MathML-19980407.
Den senaste versionen av MathML 1.0 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-MathML.
[PNG]
"PNG (Portable Network Graphics) Specification", T. Boutell, ed., T. Lane, contributing ed., 1 Oktober 1996. Den senaste versionen av PNG 1.0 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-png.
[RDF]
"Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification", O. Lassila, R. Swick, eds., 22 February 1999. RDF-standarden (W3C Recommendation) finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222.
Den senaste versionen av RDF 1.0 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax
[RFC2068]
"HTTP Version 1.1", R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk Nielsen, and T. Berners-Lee, Januari 1997.
[SMIL]
"Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 1.0 Specification", P. Hoschka, ed., 15 June 1998. Adressen till SMIL 1.0 Recommendation är: http://www.w3.org/TR/1998/REC-smil-19980615
Den senaste versionen av SMIL 1.0 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-smil
[TECHNIQUES]
"Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0", W. Chisholm, G. Vanderheiden, I. Jacobs, eds. Detta dokument förklarar hur riktpunkterna i dokumentet "Web Content Accessibility Guidelines 1.0" skall implementeras. Det senaste utkastet till detta dokument finns tillgängligt på: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS
[WAI-AUTOOLS]
"Authoring Tool Accessibility Guidelines", J. Treviranus, J. Richards, I. Jacobs, C. McCathieNevile, eds. Det senaste utkastet till dessa riktlinjer för hur författarverktyg skall utformas för att göra information tillgänglig finns tillgängliga på: http://www.w3.org/TR/WAI-AUTOOLS/
[WAI-UA-SUPPORT]
Denna sida dokumenterar i vilken mån användarprogram (inklusive stödtekniker) innehåller de funktioner för tillgänglighet som listas i detta dokument: http://www.w3.org/WAI/Resources/WAI-UA-Support
[WAI-USERAGENT]
"User Agent Accessibility Guidelines", J. Gunderson and I. Jacobs, eds. Det senaste utkastet för dessa riktlinjer, som anger hur användarprogram skall utformas för att göra information tillgänglig, finns på: http://www.w3.org/TR/WAI-USERAGENT/
[WCAG-ICONS]
Information om uppfyllande av detta dokument, och de ikoner som anger att de uppfylls finns på http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance.html
[UWSAG]
"The Unified Web Site Accessibility Guidelines", G. Vanderheiden, W. Chisholm, eds. The Unified Web Site Guidelines sammanställdes av Trace R & D Center vid University of Wisconsin med finansiering från National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) och  U.S. Dept. of Education. Detta dokument finns tillgängligt på: http://www.tracecenter.org/docs/html_guidelines/version8.htm
[XML]
"Extensible Markup Language (XML) 1.0.", T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, eds., 10 February 1998. XML 1.0-specifikationen finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210.
Den senaste versionen av specifikationen av XML 1.0 finns tillgänglig på: http://www.w3.org/TR/REC-xml


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.