Arrive Inter Media | Tillbaka

Detta dokuments status

Detta dokument har gåtts igenom och reviderats av W3C:s medlemmar och andra intresserade grupper, och har tilldelats status av W3C:s Director som W3C Recommendation. Det kommer inte att förändras och kan användas som referensmaterial och citeras i normativa referenser från andra dokument. W3C:s avsikt med att göra detta dokument till en Recommendation är att dra uppmärksamhet denna specifikation, och främja dess användning i så stor utsträckning som möjligt. Om detta dokument används, kommer det att främja webbens universalitet och utöka dess funktionalitet.

Den engelska versionen av detta dokument är den normerande versionen. En förteckning av översättningar finns på http://www.w3.org/WAI/GL/WAI-WEBCONTENT-TRANSLATIONS.

En förteckning över kända fel i detta dokument finns på http://www.w3.org/WAI/GL/WAI-WEBCONTENT-ERRATA. Vi är tacksamma om eventuella fel rapporteras till wai-wcag-editor@w3.org. Detta gäller emellertid inte den svenska terminologin. Det heter inte webbläddrare.

En förteckning över de aktuella W3C Recommendations och andra tekniska dokument finns tillgänglig på http://www.w3.org/TR.

Detta dokument är producerat som en del av W3C:s Web Accessibility Initiative. Målsättningen för Web Content Guidelines Working Group beskrivs i gruppens målbeskrivning.


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.