web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Layout Tom bildWebbkarta  |  Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare  Layout - Tom bild

 

Webbkarta
Blå pil som pekar höger Första sidan
 
Blå pil som pekar höger Våra tjänster
 
Kvalitetssäkring av webbplatser
- Granskning av tillgängligheten för funktionshindrade
 
Förvaltning av webbplatser
- Kundprojekt: Förvaltningsavtal sparar tid och effektiviserar
 
Webbpromotion
- Kundprojekt: Med webbpromotion ökar trafiken
 
- Kundprojekt: Nya webbtjänster till din webbplats!
- Kundprojekt: En nödvändig andra version av din webbplats
 
 
Blå pil som pekar höger Exempel på uppdragsgivare
Blå pil som pekar höger WAI´s riktlinjer för utformning av innehåll på webben *
Blå pil som pekar höger Avtal: Våra allmänna villkor, (PDF)
Blå pil som pekar höger Avtal: Allmänna villkor - förvaltning, (PDF)
* WAI har skapat dessa riktlinjer för att göra webbplatserna mer tillgängliga
för funktionshindrade.
Grafisk dekoration - en kvadrat