web internet internetkonsult webb internetbyrå itkonsult webbyrå
Layout Tom bildWebbkarta  | Våra tjänster  |  Förvaltning  |  Webbpromotion  |  Uppdragsgivare  Layout - Tom bild



Webbpromotion
Webbpromotion är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sina sidor på Internet. Målsättningen är att öka antalet besökare på sidorna, få rätt sorts besökare till sidorna och att behålla intresset för er webbplats över tiden.

Ytterst handlar det om att göra informationen synlig och tillgänglig på Internet i konkurrens med all övrig information. För i stark konkurrens med mängder av andra webbplatser ska ni hamna bland de först presenterade svaren i de sökningar som görs inom ert område. Händer det tillräckligt ofta genereras stora mängder av besökare till era sidor.

Aim:s promotiontjänster innefattar registrering i sökmotorer och analys av sökord, fraser samt sidornas status. På uppdrag anpassar vi webbplatser och ser till att de kommer högt upp i de främsta sökmotorerna på Internet.

Blå pil som pekar höger Läs om ett kundprojekt
Grafisk dekoration - en kvadrat
Layout Vertikal linje
Tips! | Vet du hur många som länkar till dina sidor? Genom att ange "link:http://www.dinurl.se" i inmatningsfältet hos sökmotorena så får du reda på dem som länkat till din webbplats.